Suur-Ahvenkosken koulun Vanhempainyhdistys ry
 
Suur-Ahvenkosken koulun Vanhempainyhdistys ry on perustettu 7.2.2007.
 

Yhdistyksen tarkoituksena on

- edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa

- tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan

- tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi

- pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa

- käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita

- harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille

- tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa

- järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.

 
Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
 
Suur-Ahvenkosken koulun Vanhempainyhdistys ry:n puheenjohtajana toimii Sami Saarinen, varapuheenjohtajana Maarit Sainio ja sihteerinä Jaana Nygård. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 8 jäsentä ja puheenjohtaja. Yhdistyksen varainhankinnan tuotto käytetään kaikkien oppilaiden hyväksi, koulutyötä kunnioittaen.
 
Yhteystiedot:
 
pj Sami Saarinen puh. 0405442224
vpj Maarit Sainio