Toimintaohjeet

Koulumatkat

Koulumatkalla oppilailta odotetaan asiallista liikennekäyttäytymistä. Esikoululaiset ja ekaluokkalaiset voivat kulkea pyörällä kouluun yhdessä huoltajan kanssa.

Koulukuljetuksen sujuminen reiteillä edellyttää oppilaiden olemista riittävän ajoissa sovitussa noutopaikassa. Lisäksi iltapäiväkyytien kohdalla huoltajien tulee ilmoittaa henkilökuljetusyksikköön, kun poiketaan normaalikäytännöstä. Poikkeuksista kuljetusoppilaiden iltapäviäkyydeissä ilmoitetaan myös kouluun reissuvihkon välityksellä.

Liikuntatunnit

Liikuntatunnilla oppilaalla tulee olla asianmukainen liikuntavarustus: ulkoliikunnassa joustava asu ja lenkkarit, sisäliikunnassa kevyt sisäliikunta-asu sekä puhdaspohjaiset sisätossut. Myös pyyhe kuuluu sisäliikuntatunnin varustukseen. Ilman liikuntavarusteita oppilas ei voi osallistua liikuntatunnille.

Sisäliikuntatuntien jälkeen oppilaat käyvät suihkussa.

Jos oppilas ei sairauden tai muun syyn takia voi osallistua liikuntatunnille, pyydetään huoltajaa ilmoittamaan tästä opettajalle. Mahdollisista pidempiaikaisista liikuntaesteistä tulisi olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.

Ruokailu

Ravitsevan aamupalan syöminen ennen kouluun tuloa on oppilaan jaksamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi syömällä koulussa hyvää ja monipuolista kouluruokaa lapsi on virkeä ja jaksaa koulupäivän aikana työskennellä tehokkaasti. Toivomme, että myös kotona keskusteltaisiin sekä aamupalan että kouluruuan tärkeydestä ja hyvistä ruokailutavoista.

Ruoka-aineallergioista ilmoitetaan kouluun tähän tarkoitukseen varatulla lomakkeella. Poikkeuksellisesta ruokavaliosta tulee aina toimittaa koululle terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus.

Poissaolot ja loma-anomukset

Oppilaan poissaolosta tulee ilmoittaa opettajalle mahdollisimman pikaisesti esimerkiksi Wilman välityksellä.

Kuljetusoppilaan poissaolosta tulee ilmoittaa suoraan kuljettajalle. Lisäksi oppilaan poissaolo on ilmoitettava keittäjälle, jos oppilas allergian tai muun syyn takia noudattaa erikoisruokavaliota.

Perheiden toivotaan järjestävän lomamatkansa koulun loma-aikoina. Tarvittaessa opettaja voi myöntää luvan 1-5 päivän poissaoloon hyväksyttävästä syystä. Lupa poissaoloon tulee anoa kirjallisena tähän tarkoitetulla lomakkeella opettajalta ja pidemmissä poissaoloissa rehtorilta hyvissä ajoin ennen poissaoloa. Poissaolot anotaan nykyään Wilmassa Hakemukset ja päätökset-välilehdellä.

Tukiopetus

Opettaja antaa tukiopetusta tarvittaessa erikseen sovittavana ajankohtana.  Tukiopetusta voivat ehdottaa opettaja, oppilas tai huoltajat.

Erityisopetus

Erityisopettaja auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia puheen, lukemisen ja/tai kirjoittamisen oppimisessa. Erityisopettaja käy koululla ja opettaa pieniä ryhmiä (1-5 oppilasta).

Oppilashuolto

Koulullamme kokoontuu oppilashuoltoryhmä kerran kuukaudessa. Oppilashuollollisissa asioissa pyrimme toimimaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Terveydenhoito

Koulullamme käy noin joka toinen viikko terveydenhoitaja Tiia Hottola puh. 0400-304219.

Hammashoito

Koululaisten hammashoidosta vastaa Siltakylän hammashoitola puh. 040 710 4740.

Vuosittain tarkastetaan 1, 3 ja 5 luokat.

Luokkatarkastukset tapahtuvat kouluaikana. Oppilaat kutsutaan hammashoitolaan henkilökohtaisesti. Huoltajat vastaavat itse kuljetuksista, mutta voivat anoa kuljetusavustusta halutessaan.

Muuta

Rahaa ei tuoda kouluun kuin erityistapauksissa.