Koulukuljetukset

Koulussamme maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettuja ovat oppilaat, joiden koulumatka on viisi kilometriä tai pidempi. Lisäksi maksuton kuljetus järjestetään, jos esikoululaisen sekä 1. ja 2. luokan oppilaan koulumatka ylittää kolme kilometriä. Tällöin huoltajan ei tarvitse anoa koulukuljetusta.

Koulukuljetukseen on myös oikeus, jos koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen. Huoltajat voivat näiden syiden nojalla anoa lapselleen koulukuljetusta tähän tarkoitukseen varatulla lomakkeella. Lomake löytyy kunnan nettisivuilta sähköisistä lomakkeista.

Huoltajalla on myös mahdollisuus hakea maksuttomaan koulukuljetukseen oikeuttamattoman oppilaan pääsemistä maksulliseen koulukuljetukseen, jos se ei aiheuta ylimääräisiä kuljetusjärjestelyjä. Tällöin oppilaan huoltaja maksaa kyydin kunnalle voimassa olevien taksojen mukaisesti. Talviajan kyytejä haetaan seuraavalle lukuvuodelle huhtikuun loppuun mennessä.

Taksilla ja tilausbusseilla järjestettävää koulukuljetusta varten suunnitellaan kuljetusreitti, jossa määritellään auton pysähtymispaikat. Kuljetuksia ei järjestetä ovelta - ovelle kuljetuksina, vaan oppilaat kulkevat aamulla pysäkille reitin varteen ja iltapäivällä pysäkiltä kotiin omin neuvoin.

Syksyn koulukuljetuksista tulee elokuun alkupuolella, ennen koulun alkua, tietoa Wilmaan.

Lisää tietoa kunnan koulukuljetusten periaatteista Pyhtään kunnan koulukuljetussäännössä.

Koulukuljetuksia organisoi Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö Arto Nygren puh. 040-6311187 tai Susanna Mykkänen 040-6302975. Kuljetuksia aamuisin hoitavat Nortamaa Oy puh.05 218 44 55 ja iltapäivisin Jyrkilä OY:n taksit 050-3866060.

Koulukuljetuksen sujuminen edellyttää oppilaiden olemista riittävän ajoissa sovitussa noutopaikassa. Kuljetusoppilaan poissaoloista iltpäiväkydeistä tulee myös huoltajan aina ilmoittaa henkilökuljetusyksikköön.