Henkilökunta

Opettajat  
   
Minna Kautto
esiopetus
Virpi Frantsi-Kiuru 1.-2. luokka
Tanja Wägar, koulunjohtaja 3.-4. luokka
Silja Hartikka 5.-6. luokka
   
Eija Ikävalko
kiertävä erityisopettaja
   
Muu henkilökunta  
Maarit Mattila koulunkäynninohjaaja
Anita Harjula koulunkäynninohjaaja
Taru Aronen koulunkäynninohjaaja, iltapäivätoiminta
Katariina Kinnunen siistijä/ruokahuolto